Infoabend zum Thema „Klärschlamm“ 29.08.2019

Versammlung für alle Anwohner*innen und Interessierten

29. August 2019 um 18:30 Uhr
im Saal des Bürgerhaus Oslebshausen

Download Flyer

Klärschlammverbrennung im Hafen

Ab 2030 dürfen die Kommunen den schadstoffbelasteten Klärschlamm nicht mehr auf Äckern als Dünger entsorgen. Dieser soll dann in speziellen Anlagen verbrannt werden.

Für Bremen ist so eine Anlage im Oslebshauser Industriehafen in Planung. Auch aus wirtschaftlichen Gründen soll hier Klärschlamm aus dem nordwestlichen Raum angeliefert, verbrannt und abtransportiert werden (ca. 40 LKW‘s pro Tag).

Aus mehreren Gründen befürchten wir eine weitere Verschlechterung unserer Lebensqualität: mehr Lärm, mehr Gestank und Schadstoffbelastungen.

Im Industriehafen sind bislang 23 Müllstandorte entstanden.

Fast unbemerkt hat sich in unserer direkten Nachbarschaft ein Zentrum für Abfallwirtschaft entwickelt. Dies ist möglich aufgrund bestehenden Rechts aus dem Jahre 1921 ­­– aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß.

Bei der vorherrschenden Windrichtung aus Westen liegen wir umso mehr im direkten Einzugsgebiet diverser Schadstoffe.

Zwar soll das Kohlekraftwerk im Hafen zugunsten der Klärschlammverbrennungsanlage stillgelegt werden, dennoch befürchten wir eine massive Beeinträchtigung der Luftqualität, eine zusätzliche Gesundheitsbelastung durch Feinstaub und keine Verringerung der Gesamtbelastung.

Es geht um unsere Gesundheit und um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder.

Genug ist genug!

Limanda lağım çamuru yakma

2030` dan itibaren belediyelerde artık zehirli lağım çamurlarının gübre olarak alanlara atılmasına izin verilmemektedir. Bu daha sonra özel tesislerde yakılmalıdır.

Bremen için Oslebshauser sanayi limanında böyle bir tesis planlanıyor. Ayrıca ekonomik nedenlerle kuzeybatı bölgesinden atık çamurlar gelecek, yakılacak ve atıkları taşınacak (günde yaklaşık 40 kamyon).
Bu nedenlerden dolayı, yaşam kalitemizin daha da bozulmasından korkuyoruz: daha fazla gürültü, daha fazla koku ve kirlilik.

Endüstri limanında şu ana kadar 23 atık sahası oluşturulmuştur.

Fark edilmeden, yakın çevremizde bir kirli atık merkezi geliştirildi. Bu, 1921‘den beri var olan yasalar nedeniyle mümkündür – ama bize göre mümkün değil artık.

Batıdan gelen rüzgarla, hepimizin sorunu olan çeşitli kirli atıkların doğrudan etki alanındayız.

Limandaki kömürle çalışan elektrik santra-lının atık lağım çamuru yakma fırınının kapa-tılmasına sevinmistik ama sorun bitmedi devam ediyor.

Bu bizim için çok sakıncalı bir durum, aşırı hava kirliliği ve tozların sağlığımızı olumsuz etkilemesinden korkuyoruz.

Sağlığımız ve çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için. Biz burada yasiyoruz ve birlik olursak sesimizi duyurabiliriz!

Yeter Artık Yeter!